Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn Đàn truyện tranh và anime.

 1. TheTower đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1101.

  "Chủng người mạnh nhất! Sức mạnh của Seraphim!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Xem...

  21/4/24 lúc 21:30
 2. keubibo đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1101.

  "Chủng người mạnh nhất! Sức mạnh của Seraphim!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Xem...

  21/4/24 lúc 20:11
 3. ArcLong đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1101.

  "Chủng người mạnh nhất! Sức mạnh của Seraphim!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Xem...

  21/4/24 lúc 16:51
 4. MiHowl đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1101.

  "Chủng người mạnh nhất! Sức mạnh của Seraphim!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Xem...

  21/4/24 lúc 16:49
 5. loclakecodon đã trả lời vào chủ đề One Piece Ep 1101.

  Cảm ơn anh Hòa

  21/4/24 lúc 16:46
 6. loclakecodon đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1101.

  "Chủng người mạnh nhất! Sức mạnh của Seraphim!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Xem...

  21/4/24 lúc 16:46
 7. FreshCheetah31 đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1101.

  "Chủng người mạnh nhất! Sức mạnh của Seraphim!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Xem...

  21/4/24 lúc 15:57
 8. thaihoa91 đã đăng chủ đề mới.

  One Piece Ep 1101

  "Chủng người mạnh nhất! Sức mạnh của Seraphim!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Xem...

  Diễn Đàn: One Piece

  21/4/24 lúc 12:06
 9. Khoa_Dreyar đã trả lời vào chủ đề HD720 WWE Raw & Smackdown.

  WWE Smackdown 19.4.2024 [IMG] [IMG] [IMG] [IMG]

  20/4/24 lúc 18:11
 10. MrSingBad đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1100.

  "Sức mạnh ở một đẳng cấp khác! Luffy VS Lucci!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Tuần tới,...

  19/4/24 lúc 21:55
 11. MrSingBad đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1099.

  "Sẵn sàng đánh chặn! Rob Lucci tấn công!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Xem Online...

  19/4/24 lúc 21:14
 12. htpcomputer đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1100.

  Đã cập nhật bản Version 2, sửa lại một số chỗ.

  17/4/24 lúc 20:55
 13. htpcomputer đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 1100.

  "Sức mạnh ở một đẳng cấp khác! Luffy VS Lucci!" [IMG] 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder: Thái Hòa. Tuần tới,...

  17/4/24 lúc 20:55
 14. MrSingBad đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Spoiler Chapter 1112.

  Tóm tắt One Piece Chapter 1112: [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] -...

  17/4/24 lúc 08:31
 15. thaihoa91 đã đăng chủ đề mới.

  One Piece Spoiler Chapter 1112

  Tóm tắt One Piece Chapter 1112: [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] [img] -...

  Diễn Đàn: Spoiler Manga

  17/4/24 lúc 04:27
Đang tải...