Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn Đàn truyện tranh và anime.

 1. MrSingBad đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 948.

  "Bắt đầu đánh trả! Luffy và các thành viên 9 Bao Kiếm Đỏ!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  3/12/20 lúc 07:36
 2. TheTower đã trả lời vào chủ đề One Piece Ep 952.

  xin chào bác Thái Hòa, mình xin hỏi một câu Không hiểu sau dạo này raw bit rate khá thấp

  2/12/20 lúc 18:45
 3. htpcomputer đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  30/11/20 lúc 16:58
 4. MiHowl đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  30/11/20 lúc 11:54
 5. FreshCheetah31 đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  30/11/20 lúc 01:02
 6. keubibo đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  29/11/20 lúc 22:09
 7. ArcLong đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  29/11/20 lúc 20:26
 8. tranxuanphuc8295 đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  29/11/20 lúc 18:12
 9. keyzjn đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  29/11/20 lúc 14:58
 10. thaihoa91 đã thích bài viết của kutunvg2010 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  (:chao:) thank you anh Hòa.

  29/11/20 lúc 14:16
 11. thaihoa91 đã thích bài viết của xyanua trong chủ đề One Piece Ep 952.

  Nay có sớm quá không kịp tranh tem (:cuoitoe:)

  29/11/20 lúc 14:16
 12. TheTower đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  29/11/20 lúc 13:47
 13. kutunvg2010 đã trả lời vào chủ đề One Piece Ep 952.

  (:chao:) thank you anh Hòa.

  29/11/20 lúc 13:05
 14. kutunvg2010 đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  29/11/20 lúc 13:05
 15. vuonghai009 đã thích bài viết của thaihoa91 trong chủ đề One Piece Ep 952.

  "Căng thẳng tại Onigashima! Đụng độ?! 2 Tứ Hoàng gặp nhau!" [IMG] 720p + 1080p ( ◜◡^) Translator : Thái Hòa. Editor: Thái Hòa. Encoder:...

  29/11/20 lúc 13:04
Đang tải...