Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
bye bye :bye:
Smile Smile :) :-) (:
Wink Wink ;)
Frown Frown :(
Mad Mad :mad: >:( :@
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
Big Grin Big Grin :D
Eek! Eek! :eek: :o
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Cáu Cáu (:cau:)
Bóp Nè Bóp Nè (:bopne:)
Bye Bye Bye Bye (:byebye:)
Chào Chào (:chao:)
Chớp Chớp Chớp Chớp (:chopchop:)
Cười Toe Cười Toe (:cuoitoe:)
Cười Đểu Cười Đểu (:cuoideu:)
Gì Nhỉ Gì Nhỉ (:ginhi:)
Khóc Khóc (:khoc:)
Không Biết Không Biết (:khongbiet:)
Lén Lút Lén Lút (:lenlut:)
Lêu Lêu Lêu Lêu (:leuleu:)
Lửa Giận Lửa Giận (:luagian:)
Ngại Quá Ngại Quá (:ngaiqua:)
Ngầu Ngầu (:ngau:)
Ngủ Ngủ (:ngu:)
Ngu Luôn Ngu Luôn (:nguluon:)
tiger11 tiger11 (:tiger11:)
tiger12 tiger12 (:tiger12:)
tiger14 tiger14 (:tiger14:)
tiger16 tiger16 (:tiger16:)
tiger26 tiger26 (:tiger26:)
tiger27 tiger27 (:tiger27:)
tiger28 tiger28 (:tiger28:)
tiger30 tiger30 (:tiger30:)
tiger31 tiger31 (:tiger31:)
tiger34 tiger34 (:tiger34:)
tiger35 tiger35 (:tiger35:)
tiger38 tiger38 (:tiger38:)
tiger5 tiger5 (:tiger5:)
tiger6 tiger6 (:tiger6:)
Tốt Tốt (:tot:)
U Đầu U Đầu (:udau:)
Vã Nè Vã Nè (:vane:)
Đá Lông Nheo Đá Lông Nheo (:dalongnheo:)
Đánh Nè Đánh Nè (:danhne:)
luffy1 luffy1 (:luffy1:)
luffy10 luffy10 (:luffy10:)
luffy11 luffy11 (:luffy11:)
luffy12 luffy12 (:luffy12:)
luffy13 luffy13 (:luffy13:)
luffy14 luffy14 (:luffy14:)
luffy15 luffy15 (:luffy15:)
luffy16 luffy16 (:luffy16:)
luffy17 luffy17 (:luffy17:)
luffy18 luffy18 (:luffy18:)
luffy19 luffy19 (:luffy19:)
luffy2 luffy2 (:luffy2:)
luffy20 luffy20 (:luffy20:)
luffy21 luffy21 (:luffy21:)
luffy22 luffy22 (:luffy22:)
luffy23 luffy23 (:luffy23:)
luffy24 luffy24 (:luffy24:)
luffy3 luffy3 (:luffy3:)
luffy4 luffy4 (:luffy4:)
luffy5 luffy5 (:luffy5:)
luffy6 luffy6 (:luffy6:)
luffy7 luffy7 (:luffy7:)
luffy8 luffy8 (:luffy8:)
luffy9 luffy9 (:luffy9:)